Liczba pracowników UPJPII w roku akademickim 2020/2021

Liczba studentów UPJPII w roku akademickim 2020/2021

Pracownicy UPJPII w roku akademickim 2019/2020

Liczba studentów w roku akademickim 2019/2020

Liczba pracowników UPJPII w roku akademickim 2018/2019

Liczba studentów w roku akademickim 2018/2019

Liczba studentów w roku akademickim 2017/2018

Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych UPJPII w roku akademickim 2017/2018

Liczba studentów w roku akademickim 2015/2016

Liczba pracowników w roku 2016

Liczba pracowników w roku akademickim 2015/2016

Liczba studentów w roku akademickim 2014/2015

Licza pracowników naukowo-dydaktycznych UPJPII w roku akademickim 2014/2015

Liczba studentów w roku akademickim 2013/2014

Liczba pracowników UPJPII w roku akademickim 2013/14

Liczba pracowników UPJPII w roku akademickim 2012/13

Liczba studentów UPJPII w roku akademickim 2012/13

Liczba studentów UPJPII w roku akademickim 2011/12

Liczba pracowników UPJPII w roku akademickim 2011/12