Członkowie Senatu:

 1. ks. prof. dr hab. Robert TYRAŁA, – rektor
 2. ks. dr hab. Antoni ŚWIERCZEK, prof. UPJPII – prorektor
 3. ks. prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT – prorektor
 4. dr hab. Małgorzata DUDA, prof. UPJPII – prorektor
 5. ks. dr hab. Jan DZIEDZIC, prof. UPJPII – dziekan WT
 6. ks. dr hab. Jarosław JAGIEŁŁO, prof. UPJPII – dziekan WF
 7. ks. prof. dr hab. Jacek URBAN – dziekan WHiDK
 8. ks. prof. dr hab. Michał DROŻDŻ – dziekan WNS
 9. …………………………… – dziekan WPK
 10. ks. dr hab. Marek KLUZ, prof. UPJPII – dziekan WTST
 11. ks. prof. dr hab. Henryk SŁAWIŃSKI – kier. dyscypliny nauki teologiczne
 12. ks. dr hab. Janusz MĄCZKA SDB, prof. UPJPII – kier. dyscypliny filozofia
 13. dr hab. Marian WOŁKOWSKI-WOLSKI, prof. UPJPII – kier. dyscypliny historia
 14. ks. prof. dr hab. Tadeusz BORUTKA – kier. dyscypliny nauki socjologiczne
 15. dr hab. Krzysztof GAJDKA, prof. UPJPII – kier. dysc. nauki o kom. społ. i mediach
 16. dr hab. Jacek GÓRSKI – kier. dyscypliny nauki o sztuce
 17. o. dr hab. Przemysław MICHOWICZ OFMConv – kier. dysc. prawo kanon.
 18. ks. mgr Andrzej LICHOSYT – kanclerz UPJPII
 19. dr Katarzyna DRĄG – delegat młodszych pracowników nauk.
 20. dr Paweł KROKOSZ – delegat młodszych pracowników nauk.
 21. mgr lic. Justyna KASTELIK – przedstawiciel pracowników administ.
 22. mgr Katarzyna MŁYŃSKA – przedstawiciel pracowników administ.
 23. mgr Danuta SZTUBA – delegat doktorantów
 24. Michał ŻELAZKO – delegat studentów
 25. Paweł STAWARCZYK – delegat alumnów WSD

stali goście:

 1. ks. prof. dr hab. Adam KUBIŚ – były rektor
 2. ks. prof. dr hab. Władysław ZUZIAK – były rektor
 3. ks. prof. dr hab. Wojciech ZYZAK – były rektor
 4. mgr Michalina BETLEJ – kwestor UPJPII
 5. mgr Marta MASTYŁO – rzecznik prasowy UPJPII
 6. mecenas Anna SOBCZAK

sekretarz Senatu:

mgr Małgorzata CHUDZIO