Konwent Godności Honorowych

Ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, przewodniczący

Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut

Dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII

Ks. dr hab. Antoni Świerczek, prof. UPJPII

Ks. prof. dr hab. Jacek Urban

Ks. prof. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII

Ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII

Ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII

Ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII

 

Komisja Nagród Rektora

Ks. dr hab. Antoni Świerczek, prof. UPJPII, przewodniczący

Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut

Dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII

Ks. prof. dr hab. Jacek Urban

Ks. prof. dr hab. Michał Drożdż

Ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII

Ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII

Ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII

Ks. dr hab. Andrzej Wójcik

Ks. mgr Andrzej Lichosyt

Komisja Biblioteczna

Ks. dr hab. Jarosław Superson SAC, przewodniczący

Mgr Magdalena Nagięć, sekretarz

Ks. dr hab. Janusz Mieczkowski

Dr hab. Jacek Górski

Dr Klaudia Cymanow-Sosin

Dr Paweł Krokosz

Dr Katarzyna Salamon  

Ks. dr Marek Sołtysiak

Ks. dr Marcin Wolczko

Mgr Agnieszka Szczepańska

Mgr Agnieszka Dec

Mgr Barbara Sitko

Gabriela Waś

 

Komisja Budżetowa

Ks. dr hab. Antoni Świerczek, prof. UPJPII, przewodniczący

Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII

Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut

Dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII

Ks. prof. dr hab. Jacek Urban

Ks. prof. dr hab. Michał Drożdż

Ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII

Ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII

Ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII

Ks. mgr Andrzej Lichosyt

Mgr Michalina Betlej, sekretarz   

 

Komisja Współpracy Zagranicznej

Ks. dr hab. Robert Woźniak prof. UPJPII, przewodniczący

Ks. prof. dr hab. Piotr Kroczek

O. dr hab. Tomasz Gałuszka OP, prof. UPJPII

Ks. dr hab. Damian Wąsek

Dr Katarzyna Drąg

Dr Paulina Guzik

Ks. dr Miłosz Hołda

Mgr Urszula Kubiczek

Mgr Tomasz Kniaź, sekretarz 

 

Komisja Prawna

Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, przewodniczący

Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego

Ks. prof. dr hab. Szymon Drzyżdżyk

Ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. UPJPII

Mgr Anna Sobczak

 

 

Komisja Rozwoju Uczelni

Ks. prof. dr hab. Szymon Drzyżdżyk, przewodniczący

Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII

Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut

Dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII

Ks. dr hab. Antoni Świerczek, prof. UPJPII

Ks. mgr Andrzej Lichosyt, sekretarz   

Mgr Michalina Betlej

Mgr Marta Mastyło  

 

Komisja Socjalna

Dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII, przewodnicząca

Ks. mgr Andrzej Lichosyt

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś

Dr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UPJPII

Dr Katarzyna Wojtanowicz

Mgr Małgorzata Sroka

 

Komisja Nauki i Ewaluacji

Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, przewodniczący

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka

Ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński

Ks. prof. dr hab. Michał Drożdż

Ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. UPJPII

Dr hab. Marian Wołkowski-Wolski, prof. UPJPII

Dr hab. Krzysztof, Gajdka, prof. UPJPII

Dr hab. Jacek Górski

O. dr hab. Przemysław Michowicz OFM

Dr Elżbieta Zastawnik

Mgr Iwona Bąk, sekretarz  

Mgr Piotr Gruszczyński

Mgr Tomasz Kniaź

Mgr Magdalena Nagięć

Mgr Anna Sobczak

 

Komisja Wydawnicza

ks. dr hab. Antoni Świerczek, prof. UPJPII, przewodniczący

Ks. prof. dr hab. Jacek Urban

Ks. prof. dr hab. Michał Drożdż

Ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII

Ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII

Ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII

Ks. dr hab. Andrzej Wójcik

Ks. mgr Andrzej Lichosyt

Mgr Michalina Betlej

Mgr Michał Góra, sekretarz   

 

Komisja Programów i Jakości Kształcenia  

Dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII, przewodnicząca

Ks. prof. dr hab. Józef Marecki

S. dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII

Ks. dr hab. Grzegorz Godawa

Dr hab. Tomasz Graff

Dr hab. Lucyna Rotter

Dr hab. Stanisław Sorys

Ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak

Dr Klaudia Cymanow-Sosin

Dr Katarzyna Drąg

Dr Katarzyna Kutek-Sładek

Dr Piotr Pajor

Ks. dr Sławomir Soczyński SDS

Dr Jagoda Stompór-Świderska

Dr Jakub Synowiec

Ks. dr Szymon Tracz

Dr Katarzyna Wojtanowicz

Ks. Dr Marcin Wolczko

Mgr Marta Krzanowska

Mgr Michał Znamirowski

Dr Katarzyna Tworek

Mgr Katarzyna Kudełka

Mgr Urszula Kubiczek

Mgr Łukasz Rzepka

Mgr Agnieszka Szczepańska

Michał Żelazko

Mgr Anna Wałkowicz – sekretarz