Archiwum UPJPII

Kontakt:
30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10
tel. 12 421 84 40 w. 111, 12 423 50 05 w. 111, 12 423 50 12
e-mail: archiwum@upjp2.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek, godz. 9.00-15.00

Opiekun - ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII
Sekretarz - mgr Lidia Lis

Celem Archiwum jest gromadzenie i przechowywanie dokumentów związanych z działalnością Uniwersytetu oraz prac naukowych przedstawianych w celu uzyskania stopni naukowych na poszczególnych wydziałach. Sposób korzystania z zasobów archiwalnych określa Regulamin Archiwum Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zatwierdzony przez Senat UPJPII dnia 18 marca 2013 r. Zasoby archiwalne podlegają specjalnej ochronie i mogą być udostępniane za pisemną zgodą dziekana właściwego wydziału.

Regulamin Archiwum Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Regulamin udostępniania zbiorów Archiwum Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Inwentarz prac dyplomowych

Inwentarz prac dyplomowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie obsługiwany jest przez zewnętrzny system Fidkar. Kliknięcie w link spowoduje otwarcie bazy w nowym oknie.

Inwentarz prac dyplomowych