BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Senat

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
rektor

ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mastalski
prorektor ds. studenckich i dydaktyki

ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Misztal
prorektor ds. rozwoju i polityki kadrowej

ks. prof. zw. dr hab. Józef Stala
prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej

ks. prof. dr hab. Jacek Urban
dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego

ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron
dziekan Wydziału Teologicznego

ks. dr hab. Jarosław Jagiełło
dziekan Wydziału Filozoficznego

ks. dr hab. Antoni Świerczek
dziekan Wydziału Nauk Społecznych

ks. prof. zw. dr hab. Tomasz Rozkrut
dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego

ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski
dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie

ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII
delegat Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego

s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR, prof. UPJPII
delegat Wydziału Teologicznego

ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. UPJPII
delegat Wydziału Filozoficznego

dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII
delegat Wydziału Nauk Społecznych

ks. dr hab. Piotr Majer
delegat Wydziału Prawa Kanonicznego

ks. dr hab. Marek Kluz
delegat Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie

ks. dr Bolesław Karcz
delegat młodszych pracowników nauki

ks. dr Paweł Pielka
delegat młodszych pracowników nauki

ks. mgr Andrzej Lichosyt
kanclerz

s. mgr Barbara Bonar CHR
przedstawiciel pracowników administracyjnych

mgr Małgorzata Sroka
przedstawiciel pracowników administracyjnych

mgr Magdalena Ficoń
delegat doktorantów

Mateusz Jakub Więcek
delegat studentów

Piotr Iwanek
delegat alumnów seminarium duchownego

stali goście:

mgr Michalina Betlej
kwestor

mgr Małgorzata Chudzio
sekretarz Senatu

mgr Marta Mastyło
rzecznik prasowy

mecenas Anna Sobczak